Kontakt


MIX Spółka Akcyjna
ul. Zielna 15
82-500 Kwidzyn

tel. +48 (0) 55 279 22 89
fax +48 (0) 55 261 31 04
e-mail: kwidzyn(at)mix.com.pl

NIP 957-00-01-716
KRS 0000184467
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500000 zł
Kapitał wpłacony 500000 zł